Rikke Andreassen
Til forsiden

Rådgivning
Foredrag
Publikationer
CV

 

CV

Erhvervserfaring
2011: Lektor i kommunikation, Roskilde Universitet. Jeg arbejder med interkulturel kommunikation med fokus på race/etnicitet, hvidhed, køn, seksualitet og magt.

2006-2010: Lektor i medie- og kommunikationsvidenskab, Malmø Universitet. Tilknyttet fakultetet K3 – Konst, kultur og kommunikation. Jeg arbejder med, hvordan kommunikation og udvikling af nye medieprodukter kan føre til sociale forandringer og nedbringe diskrimination.

2006-2009: Post doc.-forsker på EU-forskningsprojektet VEIL (Values, Equality & Differences in Liberal Democracies),finansieret under EU’s 6. rammeprogram..

2005-: Konsulent og foredragsholder med firmaet Q & A. Rådgivning, foredrag og workshops inden for køn, ligestilling, mangfoldighedsledelse og interkulturelle kompetencer.

2003: Undervisningskoordinator og underviser ved Department of History, University of Toronto, Canada.

2001-2003: Undervisningsassistent ved Department of History, University of Toronto, Canada.

2001: Daglig leder og international koordinator ved internet-tv-virksomheden Superchannel.

2000: Projektkoordinator ved Center for Kultursamarbejde med Udviklingslandene (CKU).

1998: Tilrettelægger og koordinator på dokumentarfilmen Women of fertility / Døtre af den grønne revolution.

Anden erfaring
2012: Fagbedømmer for Sveriges forskningsråd.

2011-2014: Nordisk koordinator for netwærket TheoryNord (Re-developing international theories of media and migration in a Nordic context), finansieret af NordForsk.

2011-2013: Del af forskningsprojekt SOCED, modtaget 17 mio. fra de Strategiske forskningsmidler.

2011:- Medlem af Denter for Køn, Magt og Mangfoldighed, Roskilde Universitet.

2009-2010: Modtaget støtte (1.940.000 kr.) fra Det frie forskningsråd (FKK) til eget kollektive forskningsprojekt.

2008-: Fagbedømmer for Norges forskningsråd, vurderer forskningsansøgninger om køns- og etnicitetsforskning.

2008: Medlem af ph.d.-bedømmelsesudvalg ved de Æstetiske fag, Århus Universitet.

2008-09: Redaktionsmedlem af Tidsskrift för Genusvetenskap.

2007: Styrelsesmedlem af Tidsskrift för Genusvetenskap.

2007:- National koordinator for netværket MigraNord (Nordic research network for Migration, Ethnic relations and the Media, finansieret af NordForsk.

2007: Medlem af Fakultetsnævnet (Områdestyrelsen) ved Konst, kultur och kommunikation, Malmø Universitet (Malmö Högskola)

2006: Konferencearrangører af den internationale kønskonference Gender, body and sexuality in Europe, Københavns Universitet.

2006: Medlem af juryen ved Copenhagen Gay and Lesbian Film Festival.

2006: Leder af den danske del af det nordiske netværk Media and minorities, finansieret af NordForsk. Netværk for forskere der arbejder med medier og etniske minoriteter.
 
2003-: Samarbejde med Ellen Nyman (Spacecampaign). Udvikler medie- og kommunikationsstrategier, der udfordrer de herskende dagsordener på køns- og etnicitetsområdet.

2003-: Gæsteunderviser ved Københavns Universitet, RUC, Aarhus Universitet og Malmø Universitet, samt ekstern vejleder for studerende der skriver opgaver inden for interkulturalitet, etnicitet, integration og køn.

2003-: Mentor i Kvinfos mentornetværk.

2003-: Stiftende medlem af Queer Academy. Netværk af forskere der arbejder med queer theory.

2000-: Aktiv i feministisk forum. Netværk af feminister, der bl.a. laver konferencer og workshops, samt rådgiver politikere og andre i ligestillingsspørgsmål.

Uddannelse
2005: Ph.d. fra Department of History, University of Toronto med afhandlingen The Mass Media’s Constructions of Gender, Race, Sexuality and Nationality. An Analysis of the Danish News Media’s Communication about Visible Minorities from 1971 to 2004. Download afhandling (1,6 MB)

2000: Cand.mag. i historie og visuel kommunikation fra Aarhus Universitet.

1995-96: Studieophold i Indien. Tilknyttet Department of Women’s Studies ved Alagappa University og Department of History ved Pondicherry University.

Yderligere kommunikationserfaring
Tekniske færdigheder inden for film/TV: manuskriptskrivning, fortælleteknik, research, kameraføring, interviewteknik, målgruppeundersøgelser, receptionsundersøgelser, lyssætning og redigering:

  • Arbejdet som projektleder og konceptudvikler på Global Vision, canadisk dokumentarfilm (2000). 
  • Tilrettelægger og projektkoordinator på reklamevideoen Kemi@ou.dk (1997).
  • Researcher og medkoordinator på informationsfilmen Tourette Syndrom (1997).

Tekniske færdigheder inden for radio: optagelser (bånd, DAT, minidisk), redigering (digital), live afvikling, interviewteknik

Tekniske færdigheder inden for IT: Administration af chatrum og diskussionssites, produktion af interaktivt internet-tv via streaming media, bruger af Microsofts Officepakke (Word, Outlook, Excel), Wordperfect, Lotus Intranet, Photoshop, internettet og kendskab til produktion af internet-hjemmesider.

 
 
Q & A - Blågårdsgade 11 B - 2200 København N - tlf. 26 71 70 75