Rikke Andreassen
Til forsiden
Rådgivning
Foredrag
Publikationer
CV

Foredrag

Minoriteter og integrationInterkulturelle kompetencer - Ligestilling 

Interkulturelle kompetencer

1) Kommunikation - hvordan undgår man at diskriminere, når man kommunikerer?
Sproget er ikke neutralt. Sproget er med til at skabe virkelighedsopfattelser. Vi skaber identiteter, gennem den måde vi kommunikerer med og om hinanden på. Det er derfor af stor betydning, hvordan vi taler, og hvordan vi kommunikerer med hinanden.

Ofte kommunikerer vi – helt ubevidst – uhensigtsmæssigt. Vores kommunikation er med til at fastholde fordomme og diskrimination. Jeg forklarer, hvordan kommunikation virker, og viser, hvordan vi kan ændre (de ofte ubevidste) kommunikationsmåder.

2) Interkulturelle kompetencer - hvad er det, og hvorfor er det vigtigt?
Med interkulturelle kompetencer bliver man bedre til at leve i det stadigt mere multikulturelle samfund og den stadig mere globaliserede verden. Interkulturelle kompetencer sætter en i stand til at fungere med naboer, kollegaer og medborgere, der har en anden kultur end en selv. Ligesom man bliver bedre til at undervise i et flerkulturelt klasseværelse.

Interkulturelle kompetencer koncentrerer sig om sprog, kommunikation, adfærd og forståelse for andre kulturer. Og så handler det om kritisk at reflektere over sig selv, sin egen praksis på arbejdet/i skolen/i samfundet. Jeg fortæller om interkulturelle kompetencer og giver kritiske input, der får tilhørerne til at se reflekteret på sig selv.

3) Køn og etnicitet - hvorfor er det vigtigt?
Det er desværre ikke sådan, at vi alle behandles fuldstændigt ens i samfundet. Vi tillægges forskellige forventninger, alt efter hvem vi er, og hvem vi interagerer med. Mange af de forventninger afhænger af vores køn og etnicitet. Andre af alder, seksualitet, handicap, uddannelse osv. Derfor er det vigtigt at være opmærksom på, hvordan køn og etnicitet spiller ind. Både for de forestillinger andre har om os, de forestillinger vi har om andre, og de forestillinger vi har om os selv.

Der er endnu ikke ligestilling i Danmark, hverken kønsmæssigt eller etnicitetsmæssigt. Men vi kan nærme os ligestillingen, ved at blive opmærksomme på, hvordan køn og etnicitet spiller ind i vores møde med andre mennesker. Ved at blive opmærksom på vores egne forestillinger om køn og etnicitet, kan vi være med til ikke at diskriminere på baggrund af køn og etnicitet.

 
 
Q & A - Blågårdsgade 11 B - 2200 København N - tlf. 26 71 70 75