Rikke Andreassen
Til forsiden
Rådgivning
Foredrag
P
ublikationer
CV

Rådgivning

Analyse - Kommunikation - Interkulturelle kompetencer - Integration
Mangfoldighedsledelse - Kønsmæssig ligestilling - Mainstreaming

Integration
- Det kan gå meget bedre

Integrationen af etniske minoriteter går ikke godt i Danmark. Men det behøver ikke at blive ved med at gå dårligt. Jeg yder:

  • generel rådgivning
  • rådgivning til specifikke situationer.

Jeg rådgiver fx den enkelte arbejdsplads, skole, virksomhed, kommune og organisation i, hvordan I - i jeres situation - kan fremme integrationen.

Integration går begge veje
Min tilgang er særlig, idet jeg i højere grad end de fleste i Danmark inddrager et dobbelt perspektiv. Jeg ser på forhold, der kan/skal ændres både:

  • i de etniske minoriteters situationer
  • hos de etniske danske arbejdsgivere og danskere generelt.

Få styr på etnicitet i hverdagen
Min erfaring er, at der er masse af god vilje hos de etniske danskere, men der mangler bevidsthed om, hvordan mangfoldighed skal praktiseres. Der mangler også bevidsthed om, hvordan etnicitet spiller ind i vores hverdag, og hvordan man konstruktivt kan arbejde med etnicitet. Jeg leverer en række redskaber til, hvordan du og din virksomhed/organisation kan:

  • udvikle en øget bevidsthed om etnicitet i hverdagen
  • opnå nuancerede forståelser - inkl. selvkritik - af den eksisterende danske integrationssituation.

Forståelserne er nødvendige, hvis vi skal rykke og have succes med integration i dette land.

Jeg har boet flere år i Toronto, Canada. Toronto er ifølge FN verdens mest multikulturelle by - og en velfungerende multietnisk storby - og det er bl.a. med erfaringer herfra, at jeg rådgiver om integration.

 
 
Q & A - Blågårdsgade 11 B - 2200 København N - tlf. 26 71 70 75