Rikke Andreassen
Til forsiden
Rådgivning
Foredrag
Publikationer
CV

Rådgivning

Analyse - Kommunikation - Interkulturelle kompetencer - Integration Mangfoldighedsledelse - Kønsmæssig ligestilling - Mainstreaming

Kønsmæssig ligestilling 
- Ligestilling gavner alle

Der er endnu et stykke vej til, at vi har fuld ligestilling i Danmark. Det danske arbejdsmarked er kønsopdelt. Kønsfordelingen på landets direktionsgange og i beslutningstagende organer er ujævn. Og kvinder tjener stadig 20% mindre end mænd. Det er ikke hensigtsmæssigt, hverken etisk, økonomisk eller demokratisk. Men det behøver ikke blive ved med at være sådan.

Forventninger kan begrænse
Jeg rådgiver i kønsmæssig ligestilling med en konstruktivistisk tilgang til køn. Det betyder, at køn er med til at strukturere vores samfund og vores opfattelser af hinanden. Vi tillægges forskellige forventninger i forhold til vores køn. De forventninger kan være begrænsende for vores udfoldelser og muligheder. Derfor er køn vigtigt.

Køn skal medtænkes
En central måde at fremme kønsmæssig ligestilling på er ved at være opmærksom på køn. Ofte tager virksomheder/organisationer initiativer uden at tænke på køn. De mener, at deres initiativer er kønsneutrale. Men det er de meget sjældent. Det har vist sig, at kampagner, lovforslag og andre initiativer ofte har negative konsekvenser for ligestillingen, fordi man har glemt at medtænke køn.

Ligestilling giver bonus
Kønsmæssig ligestilling handler om, at alle skal have lige muligheder. Som en bonus har det desuden vist sig, at virksomheder, der fremmer kønsmæssige ligestilling, får bedre resultater på bundlinien. Jeg hjælper din virksomhed/organisation med at få gang i ligestillingen eller forbedre den ligestilling, I allerede har.  
 

 
 
Q & A - Blågårdsgade 11 B - 2200 København N - tlf. 26 71 70 75