Rikke Andreassen
Til forsiden
Rådgivning
Foredrag
Publikationer
CV

Rådgivning

Analyse - Kommunikation - Interkulturelle kompetencer - Integration Mangfoldighedsledelse - Kønsmæssig ligestilling - Mainstreaming

Kommunikation
- Kom ud med dit budskab på en ordentlig måde

Kommuniker dit budskab effektivt samtidig med, at du sikrer, at kommunikationen ikke er diskriminerende. Jeg hjælper med at udvikle din virksomheds/organisations kommunikation, så I:

  • får en effektiv kommunikationsstrategi
  • rammer jeres målgruppe
  • bliver synlige i offentligheden
  • kommunikerer på en fair måde.

Undgå at diskriminere
Mangfoldighedskommunikation er kommunikation, hvor man er bevidst om, hvordan man kommunikerer i forhold til minoritetsgrupper (fx etniske minoriteter, handicappede, bøsser/lesbiske, transseksuelle, mv.). Det indebærer kritisk vurdering af det talte, skrevne og visuelle sprog.

Effektiv kommunikation
Jeg rådgiver din virksomhed/organisation i, hvordan I kan indrette jeres interne og eksterne kommunikation, så den bliver til mangfoldighedskommunikation. Det vil gøre jeres kommunikation mere effektiv, styrke jeres arbejdsmiljø og sikre, at I lever op til moderne virksomheders og organisationers værdigrundlag.

Mangfoldighedskommunikation er vigtig, da opfattelser af virkeligheden dannes gennem sproget. Derfor indebærer mangfoldighedskommunikation også en øget bevidsthed om, hvordan traditionel kommunikation ofte kan virke diskriminerende overfor minoriteter, og hvordan ny kommunikation nuanceret kan undgå denne diskrimination.

Vær på forkant

Mangfoldighedskommunikation er et område i vækst. I USA og Canada har der de sidste ti år været stor opmærksomhed på området. Og der er en stigende interesse herhjemme på mangfoldighedskommunikation i takt med den øgede fokus på integration af etniske minoriteter og kønsmæssig ligestilling på arbejdsmarkedet og i politiske organisationer. Jeres virksomhed/organisation kan være på forkant med udviklingen ved allerede nu at begynde at arbejde med mangfoldighedskommunikation.

Fordelen ved den nye mangfoldighedskommunikation er tosidig: Den har fokus på, hvordan man positivt inkluderer minoritetsgrupper i fx en virksomheds/organisations interne og eksterne kommunikation. Samtidig kan dens nuancerede fokus på forskelle bruges til målrettet og offensivt at nå specifikke målgrupper.

 
 
Q & A - Blågårdsgade 11 B - 2200 København N - tlf. 26 71 70 75