Rikke Andreassen
Til forsiden
Rådgivning
Foredrag
Publikationer
CV

Rådgivning

Analyse - Kommunikation - Interkulturelle kompetencer - Integration Mangfoldighedsledelse - Kønsmæssig ligestilling - Mainstreaming

Mangfoldighedsledelse
- Brug styrken i forskelligheden

Vi lever i et stadigt mere multikulturelt samfund og en stadig mere globaliseret verden. Mangfoldighedsledelse bruger det multikulturelle samfund som et strategisk redskab til at forbedre en virksomheds eller organisations kompetencer.

Skræddersyede modeller
Jeg rådgiver jeres virksomhed/organisation i, hvordan I frugtbart kan anvende mangfoldighedsstrategier. Jeg ser specifikt på jeres virksomhed/organisation og leverer skræddersyede modeller til mangfoldighedsledelse, der passer til jeres virksomheds/organisations behov.

Bedre økonomi, integration og ligestilling
Mangfoldighedsledelse har to styrker, den:

  • fremmer integrationen og ligestillingen blandt medarbejderne
  • bidrager til at øge virksomhedens/organisationens indtjening.

Fokus på mangfoldighedsledelse styrker således både den samlede kompetence i virksomheden, samtidig med at det giver medarbejderne gode individuelle udviklingsmuligheder i det daglige arbejde og arbejdsmiljø.

Mangfoldighedsledelse kommer af det engelske diversity management, der har været brugt som et effektivt ledelsesprincip i årrække i USA og Canada. Jeg har boet to et halvt år i Toronto, Canada, hvor jeg har læst ved University of Toronto. Toronto er ifølge FN verdens mest multikulturelle by - og en velfungerende multietnisk storby. Det er på baggrund af en række erfaringer herfra, at jeg rådgiver.

Forskellighed som ressource
Grundideen bag mangfoldighedsledelse er at anvende medarbejdernes forskelligheder som ressourcer for virksomheden. Det styrker det interne arbejdsmiljø og skaber mere tilfredse og effektive medarbejdere. Mangfoldighedsledelse styrker også virksomheden eksternt, idet virksomheden bliver bedre til at håndtere mangfoldigheden hos dets kunder/brugere.

Mangfoldighedsledelse handler ikke alene om etnicitet. En effektiv mangfoldighedsledelse går ind og ser på alle medarbejdere, da alle medarbejdere besidder individuelle kompetencer og ressourcer, som kan bruges frugtbart til at styrke virksomhedens fælles mål.

 
 
Q & A - Blågårdsgade 11 B - 2200 København N - tlf. 26 71 70 75